Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Ukoliko želite da i Vaš pikado klub bude član nadležnog nacionalnog granskog saveza za pikado u Republici Srbiji i da Vaši igrači mogu da ostvare prava ali imaju i obaveze kao sportisti skinite formular, Molba za prijem kluba u PFS i dostavite na našu adresu, Pikado federacija Srbije, Branka Bajića 16, 21000 Novi Sad, a mi ćemo na prvom sledećem sastanku UO i komisije za prijem novih članova razmotriti Vašu molbu i obavestiti Vas o ishodu.