Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Da bi klubovi mogli da učestvuju na predstojećim takmičenjima u Novom Sadu, 07.12.2014. godine potrebno je da izvrše uplate svih obaveza završno sa oktobrom mesecom a najbolje je da se izmire sve obaveze za 2014 godinu.