PK Piki 035 iz Jagodine je podneo pismeni zahtev 08.03.2014. godine za istupanje iz takmičenja koje organizuje PFS iz organizacionih, materijalnih i drugih razloga.

UO PFS-a je razmotrio ovaj zahtev i na osnovu „Takmičarskog pravilnika“ i „Propozicija nacionalnog prvenstva“ zaključio da u pojedinačnom takmičenju igrači PK Piki 035 mogu da do sledećeg prelaznog perioda mogu da nastave takmičenje kao nezavisni igrači.

Što se tiče ekipnog takmičenja, dokumenta PFS-a nisu unapred obradila ovaj problem pa je na osnovu činjeničnog stanja i da PK Piki 035 nije odigrao ni prvi krug ekipnog prvenstva do kraja, UO PFS-a doneo odluku 10.03.2014. godine putem elektronskog glasanja da se svi rezultati PK Piki 035 brišu tj da se mečevi koje je navedeni klub odigrao izbrišu iz tabele kao da nikada nisu ni odigrani kako bi svi ostali klubovi imali ravnopravn tretman i iste uslove takmičenja.

U Novom Sadu, 10.03.2014. godine.