ЗАПИСНИК  СА САСТАНКА УО ПФС

 

Нови Сад ,26.12.2015.

 

Састанку су присуствовали : председник ПФС Владимир Ињац, чланови Саша Мркојевић, Јелена Попов, Драган Трбовић, Оливер Ференц, Љубомир Кркљеш (који је писмено доставио своје мишљење и телефонски се укључио у рад због болести) са правом гласа као и Дејан Весић, Дејан Стојановић, Влада Бобар и Небојша Перовић (телефонски) без права гласа.

 

Једногласно је усвојен следећи дневни ред:

1.Констатовање оставке Ружић Душана на место члана УО ПФС-а

2.Разматрање жалбе ПК „Black Code“ из Новог сада поводом првостепене одлуке Регистрационе комисије на поништавање регистрације играча Бата Јожеф

3.Предлог да се г-дину Небојши Перовићу упути молба да доради Регистрациони правилник како би био разумљивији и онима који нису правници и тиме избегну несугласице у будућности око самог правилника

4.Будућност ПФС-а и разно

Расправа и одлучивање:
1.Председник УО ПФС-а је изнео још једном одлуку Душана Ружића да неопозиво поднесе оставку на место члана у УО ПФС-а која ступа на снагу датумом подношења а чланови УО су је констатовали и као такву усвојили.

2.Поводом жалбе ПК „Black Code“из Новог Сада консултован је правник ПФС-а који је и иначе писао правилнике ПФС-а и вођена је расправа након које је се прешло на гласање. О овој тачки дневног реда је сачињен и посебан записник

3.Чланови УО ПФС-а су се сагласили да се г-дину Небојши Перовићу упути молба за прераду Регистрационог правилника с тим да он остане у суштини исти али да буде јаснији и онима који немају већег правног искуства па би на такав начин и лаицима био ближи и јаснији. Констатовано је овакав какав је можда мало превише „правнички“ написан и да би код неких могао да изазове неразумевање.

4. Под овом тачком прочитано је писмо Љубомира Кркљеша које се односило на будућност рада ПФС-а а и остали присутни су дали своје мишљење и виђење будућности. Постоје разлике у гледиштима шта и како урадити у наредном периоду, посебно у односу на захтеве које држава ставља пред нас а који су јендим делом и неоствариви за нас као један спорт у повоју без одговарајућих материјалних средстава. Ипак овакве одлуке се не могу лако и преко ноћи донети а остављено је да се о овоме разматра и на Седници ПФС-а која ће бити ускоро и где би требало о овоме и више дискутовати.Предлаже се Скупштини ПФС-а да се на следећем заседању донесе одлука о раздвајању места председника, председника УО и генералног секретара и да се на ова места поставе различите особе како би се повећао број оних који учествују у раду ПФС-а у одлучивању и развоју пикадо спорта.

 

Овим је рад УО завршен.

Записничар је билаЈелена Попов, а оверили су га Владимир Ињац и Саша Мркојевић, 26.12.2015.