На основу члана 10. став 1. тачка 7. Закона о спречавању допинга у спорту постоји обавеза националних спортских савеза да најмање једном годишње обезбеде да се чланови савеза, спортски стручњаци и регистровани спортисти обавесте и едукују о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним последицама по здравље које изазивају допинг средства.

Видео материјал који следи урађен је у ту сврху и позивамо све наше играче, стручњаке, представнике клубова и љубитеље пикадо спорта да га погледају.