Poštovani,

na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije, Statuta Pikado federacije Srbije i naše slobodne volje, podnosimo

MOLBU

za prijem pikado kluba u redovno članstvo nadležnog nacionalnog granskog saveza za pikado sport u Repiblici Srbiji, Pikado federacije Srbije.

Uz ovu molbu dostavljamo (skenirani obrasci, format .jpg ili .pdf, maksimalno 2MB):

1. Kopiju rešenja o registraciji kluba u APR-u
2. Kopiju depo kartona iz banke gde klub ima otvoren račun
3. Kopiju Statuta kluba
4. Kopiju PIB-a

Ovim putem izjavljujemo da smo saglasni da ćemo poštovati statu, pravilnike i propozicije Pikado federacije Srbije, Zakon o sportu Republike Srbije, kao i zakon o antidopingu i njegovoj kontroli.

Ukoliko budemo primlljeni naš predstavnik u Skupštini PFS-a biće (ime i prezime): , JMBG: .

U , Datum podnošenja molbe: .

Srdačan sportski pozdrav.

Za pikado klub, predsednik kluba

Obrazac je važeći bez pečata i potpisa, poslat elektronski. Nakon provere podataka, kontaktiraćemo vas