Poštovani,

  na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije, Statuta Pikado federacije Srbije i naše slobodne volje, podnosimo

  MOLBU

  za prijem pikado kluba u redovno članstvo nadležnog nacionalnog granskog saveza za pikado sport u Repiblici Srbiji, Pikado federacije Srbije.

  Uz ovu molbu dostavljamo (skenirani obrasci, format .jpg ili .pdf, maksimalno 2MB):

  1. Kopiju rešenja o registraciji kluba u APR-u
  2. Kopiju depo kartona iz banke gde klub ima otvoren račun
  3. Kopiju Statuta kluba
  4. Kopiju PIB-a

  Ovim putem izjavljujemo da smo saglasni da ćemo poštovati statu, pravilnike i propozicije Pikado federacije Srbije, Zakon o sportu Republike Srbije, kao i zakon o antidopingu i njegovoj kontroli.

  Ukoliko budemo primlljeni naš predstavnik u Skupštini PFS-a biće (ime i prezime): , JMBG: .

  U , Datum podnošenja molbe: .

  Srdačan sportski pozdrav.

  Za pikado klub, predsednik kluba

  Obrazac je važeći bez pečata i potpisa, poslat elektronski. Nakon provere podataka, kontaktiraćemo vas