REGISTRACIJA IGRAČA

Stupanjem na snagu Registracionog pravilnika, izmenjen je način registracije igrača u PFS. Ova pravila primenjuju se od sezone 2013/14 godine.

Igrač može da nastupa na zvaničnim takmičenjima samo ako je registrovan i ako ima overenu takmičarsku licencu za sezonu.

Igrač se registruje za klub koji je član PFS i može biti registrovan samo za jedan klub u isto vreme. Igrač se registruje prilkom prve registracije i kada menja klub. Registracija traje do isteka ugovora ili do registracije za drugi klub na osnovu ispisnice i u međuvremenu se ne mora produžavati. Igrač koji se prvi put registruje može se registrovati u svako doba, a igrač koji menja klub samo po isteku sezone u kojoj je nastupao za drugi klub (prelasci iz kluba u klub u toku sezone nisu dozvoljeni). Smatra se da je igrač nastupao za klub ako mu je izdata takmičarska licenca za tu sezonu, bez obzira da li je i faktički nastupio. Igrač bez licence može, uz ispisnicu, biti registrovan za drugi klub i u toku sezone i ostvariti pravo nastupa u toj sezoni.

Igrač se može registrovati:
1. kao sportista amater, sa ili bez ugovora; i
2. kao profesionalni sportista, na osnovu ugovora o radu. Izvod iz Zakona o sportu:

„Član 9.

Prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera uređuju se zakonom, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i opštim aktima sportske organizacije, a prava, obaveze i odgovornosti sportista takmičara amatera kojima se obezbeđuje novčana naknada za bavljenje sportom i ugovorom između sportiste i sportske organizacije (ugovor o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje ili ugovor o bavljenju sportom).

Prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih sportista uređuju se zakonom, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu (kad nije zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca) i ugovorom o radu između sportiste i sportske organizacije.

…“

Registracija na osnovu pristupnice

Sportista amater koji sa klubom nema zaključen ugovor, registruje se na osnovu pristupnice. Registracija nema unapred određeno trajanje i traje sve dok se igrač ne registruje za drugi klub uz ispisnicu dotadašnjeg kluba. Klub je dužan da igraču izda ispisnicu na njegov zahtev, a ako to ne učini u roku od osam dana od dana podnošenja pismenog zahteva za izdavanje ispisnice, igrač se može registrovati za drugi klub i bez ispisnice (uz prilaganje dokaza o podnošenju zahteva). Ako igrač ima neizmirene obaveze prema klubu, klub može pokrenuti spor pred Arbitražom SSS, koja, ako utvrdi da su navodi kluba osnovani, može poništiti ili suspendovati registraciju igrača za novi klub.

Registracija na osnovu ugovora o bavljenju sportom ili ugovora o stipendiranju

Sportista amater zaključuje sa klubom ugovor kojim se, između ostalog, određuje i vreme na koje se ugovor zaključuje. Registracija traje do isteka ugovora. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na zahtev jedne od ugovornih strana ako druga strana ne ispuni svoje obaveze po ugovoru. Klub može i pre isteka ugovora izdati igraču ispisnicu, u kom slučaju ima pravo na naknadu od kluba u koji igrač prelazi.

Registracija na osnovu ugovora o radu

Profesionalni sportista zaključuje sa klubom ugovor o radu u skladu sa zakonom. Na registraciju igrača na osnovu ugovora o radu primenjuju se ista pravila kao u slučaju registracije sportiste amatera na osnovu ugovora.

Registracija stranih državljana

Strani državljanin može se registrovati pod istim usovima kao i domaći igrač, s tim što mora priložiti odgovarajući dokument (brisovnicu) nacionalnog saveza domicilne države kojim se dozvoljava njegova registracija u PFS.

Registracija igrača juniorskog uzrasta

Igrač juniorskog uzrasta (koji nije navršio 18 godina života) registruje se kao i igrač senior osim što je uz pristupnicu potrebna i pismena saglasnost roditelja ili staraoca. Ova saglasnost nije potrebna ako se igrač junior registruje po osnovu ugovora o stipendiranju jer se ona, po zakonu, zahteva već prilkiom zaključenja ugovora, uz uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Obrasci za registraciju igrača

Zahtev za registraciju igrača – Prva registracija
Zahtev za registraciju igrača – Promena kluba
Pristupnica
Ispisnica