ZAPISNIK SA SASTANKA UO PFS

 

Bajmok, 28.09.2013. godine

Sastanku su prisustvovali predsednik PFS i predsednik UO Vladimir Injac, članovi UO: Relja radaković, Oliver Ferenc i Ljubomir Krklješ kao i predsednik Skupštine PFS, Nebojša Perović, bez prava glasa u svojstvu pravnika i savetnika. Opravdano su bili odsutni: Dušan Ružić, Saša Teodorović i Zoran Simić ali su upoznati sa temama i saglasili se sa odlukama. Sastanku su kao kandidati za osobe koje bi u narednom periodu bili tehničko osoblje za vođenje turnira prisustvovali: Dejan Vesić i Sonja Bošković, bez prava glasa, da bi se upoznali sa zadacima i obavezama tehničkog osoblja.

 

Jednoglasno je usvojen sledeći dnevni red:

1. Diskusija o disciplinskom pravilniku

2. Izbor Direktora lige i tehničkog osoblja za vođenje takmičenja u okviru PFS-a

3. Kup Srbije (V Kup Srbije) za 2013 godinu

4. Razno

 

Rasprava i odlučivanje:

1. Disciplinski pravilnik će biti napisan od strane pravnika i savetnika a ujedno i predsednika Skupštine PFS-a, Nebojše Perovića. Članovi UO su raspravljali o sastavu pravilnika, doneli odluke o  prekršajima, vrstama prekršaja, vrstama kazni i njihovom trajanju ili visini. Pravilnik će biti objavljen na sajtu PFS-a odmah po njegovom usvajanju.

2. Za Direktora lige su predloženi Vladimir Injac i Nened Mitrović a jednoglasno je izabran Nenad Mitrović iz Beograda, istaknuti pikado radnik koji je svojim radom mnogo doprineo osnivanju PFS-a, bio prvi predsednik PFS-a i doprineo razvoju pikada uopšte u Srbiji.

Za tehničko osoblje koje će voditi takmičenja i brinuti se o tehničkom delu ekipnog i pojedninačnog takmičenja izabrani su Sonja Bošković i Dejan Vesić. Odlučeno je da im se za ovaj rad isplati i odgovarajuća novčana nadoknada čime bi oni postali i prve osobe kojima će rad u PFS-u biti i nadoknađen makar delimično. Oni su u obavezi i da na mesta takmičenja dopreme i opremu potrebnu za odvijanje takmičenja, osetljive uređaje poput računara, štampača, razglasa…

3. Razmotrene su ponude za V Kup Srbije u pikadu i kao jedina ponuda u koju se uklapamo i vremenski i finansijski izabran je Bečej, od 25.10.2013.godine do 27.10.2013. godine. Kup kao najveće državno takmičenje je obavezan za sve klubove koji treba da na isti pošalju po četiri igrača. Svim igračima je obezbeđen smeštaj i ishrana. Klubovi koji se ne pojave na ovom takmičenju biće kažnjeni oduzimanjem jednog boda u ekipnom delu takmičenja PFS-a u sezoni 2013/2014.

4. Pod tačkom razno nije bilo diskusije i ovim je UO završio rad na ovom sastanku.

 

Zapisničar je bio Ljubomir Krklješ.

Zapisnik je proveren i odobren od strane Vladimira Injaca i Dušana Ružića 30.09.2013. godine.