PIKADO FEDERACIJA SRBIJE je nadležni nacionalni granski savez za pikado u Republici Srbiji. Nadležna je da utvrđuje i propisuje sportska pravila u oblasti pikada, organizuje i sprovodi takmičenja nacionalnog ranga, utvrđuje pravila za sprovođenje ostalih takmičenja, obrazuje reprezentaciju Srbije i učestvuje u međunarodnim takmičenjima i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. Član je Svetske pikado federacije (World Darts Federation) i Sportskog saveza Srbije.

Sedište je u Senti na adresi Grofa Baćanji Lajoša 21.

Pikado Federacija Srbije osnovana je 9. aprila 2009. godine. Klubovi osnivači su: Pikado klub BLACK CODE iz Novog Sada, Pikado klub Gerila iz Novog Sada i Pikado klub PIK AS (sada PK Junaković) iz Apatina. Prvi predsednik PFS bio je Nenad Mitrović iz Beograda, predsednik Upravnog odbora Vladimir Injac iz Novog Sada, a predsednik Skupštine Nebojša Perović iz Apatina.

TAKMIČENJA

Takmičenja nacionalnog ranga odvijaju se kao ekipno i pojedinačno prvensto Srbije. U prvoj takmičarskoj sezoni, 2009/10 nacionalno prvenstvo odvijalo se kroz pojedinačne turnire a postignuti rezultati bodovali su se i za ekipni plasman (Masters liga) Od sezone 2010/11 Nacionalno prvenstvo se sprovodi kao ekipno i pojedinačno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Počev od sezone 2013/14 ekipno nacionalno prvenstvo je dvostepeno – Prva i Druga nacionalna liga Srbije, a od iste sezone i pojedinačno prvenstvo u muškoj konkurenciji se odvija kao dvostepeno kroz A i B grupu.
Kup Srbije sprovodi se počev od 2009. godine kao ekipno takmičenje koje se odvija u više disciplina (pojedinačno, parovi i Tim4), po propozicijama po kojima se sprovodi i Evropski, odnsono Svetski kup.

EKIPNI PRVACI SRBIJE I POBEDNICI KUPA SRBIJE

Pikado klub SPARTAK Subotica
Prvaci Srbije: 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2016/17: 2017/18
Kup Srbije: 2012; 2013; 2016

Pikado klub JUNAKOVIĆ Apatin
Prvaci Srbije: 2009/10: 2010/11; 2014/15
Kup Srbije: 2011; 2014; 2017

Pikado klub KLUB 26 Novi Sad
Prvaci Srbije: 2015/16

Pikado klub BAČKA TOPOLA Bačka Topola
Kup Srbije: 2010

POJEDINAČNI PRVACI SRBIJE

OLIVER FERENC
PK Junaković Apatin
2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14;
2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18

ЂУРЂИНА МИШЧЕВИЋ
ПК Јунаковић Апатин
2010/11; 2011/12; 2012/13; 2017/18

ТАМАРА МИЛИЋ
ПК Капиталци Београд, ПК Паб Бешка
2014/15; 2015/16; 2016/17

 

КРИСТИНА ЧИКОШ
ПК Герила Нови Сад
2009/10

НАТАША МАКСИМОВИЋ
ПК Кварт Нови Сад
2013/14