Ukoliko želite da i Vaš pikado klub bude član nadležnog nacionalnog granskog saveza za pikado u Republici Srbiji i da Vaši igrači mogu da ostvare prava ali imaju i obaveze kao sportisti skinite formular, Molba za prijem kluba u PFS i dostavite na našu adresu:
Pikado federacija Srbije,
Trg politika 7,
11000 Beograd,

ili popunjavanjem Elektrosnkog formulara za prijem kluba u PFS

Na prvom sledećem sastanku UO i komisije za prijem novih članova mi ćemo razmotriti Vašu molbu i obavestiti Vas o ishodu.