Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Napominjemo svim predstavnicima klubova ali i samim igračima da su svi klubovi dobili fakture za 2013. godinu i da je rok plaćanja 29.11.2013. godine. Ovo znači da oni koji ne uplate sve obaveze koje su im proistekle iz tih faktura neće moći učestvovati na takmičenjima dok ne izmire obaveze.

Praktično, oni koji ne uplate sva dugovanja do 06.12.2013. godine neće moći učestvovati na takmičenju 08.12.2013. godine koje se organizuje u Beškoj.

Budući da je kraj godine i da se posle ovoga priprema završni račun i revizija nemojte ni pokušavati da tražite neka odlaganja, produženje roka... jer tako nešto nije moguće.

Ipak, nadamo se da će svi izvršiti svoje obaveze i da neće biti onih koji neće moći da učestvuju na takmičenjima.

Napomena i svim igračima: Svaki klub ima pravo i obavezu da prijavi svoje igrače kako u ekipnom takmičenju tako i u pojedniačnom a igrači se ne mogu sami prijavljivati. Klubovi koji imaju problema sa plaćanjem članarina ili drugih obaveza finansijskih ili nekih drugih svojih članova ne moraju prijaviti za neko takmičenje igrače sa kojima imaju neraščišćenih računa. Dakle da bi klub mogao da nastupi na takmičenjima posle 29.11.2013. godine on mora izmiriti sve obaveze prema PFS-u. Da bi igrač bio siguran da će ga klub prijaviti za takmičenje (pod uslovom da je klub izmirio svoje obaveze) on mora izmiriti svoje obaveze prema svom klubu. PFS ne može i neće prihvatati prijave za učešće na takmičenjima direktno od igrača već samo od predstavnika klubova.

Takođe još jednom napominjemo da se i ono malo njih koji još ne poštuju način oblačenja prilagode istom jer će na sledećim takmičenjima odmah na samom početku zasedati disciplinska komisija i diskvalifikovati sve koji nisu ispoštovali pravila. Dakle nemojte dozvoliti da nam se nemila dešaanja dogode bez potrebe.

Sam sistem anti-doping kontrole će se i dalje rigorozno primenjivati, alko-tester je baždaren pre mesec dana i nema načina da se prevari ili da nekoga nedužnog optuži prema tome smatraće se validnim i svi koji budu prešli dozvoljenu granicu biće diskvalifikovani prema pravilima. Ovo se piše sa razlogom jer već imamo jednog igrača koji je dva puta premašio limit i sada prema pravilniku ne može nastupati na sledećem takmičenju. Ako se neko između državnog takmičenja i alkohola ipak opredeljuje za alkohol moliomo ga da svoje usluge, talenat i znanje u pikadu ponudi nekim drugim savezima i na nekim drugim takmičenjima jer ovde može doći do neprijatnih situacija ali će pravila i pored svega biti sprovedena a jasno se vidi i da je ogromna većina igrača za to i da su pravila korektna i prihvatljiva svima.