Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Pozivaju se članovi "Nadzornog odbora" da u periodu od 10.02.2014. godine do 14.02.2014. godine u sedištu PFS-a, Branka Bajića 16, Novi Sad pregledaju kompletnu dokumentaciju vezanu za rad i poslovanje PFS-a u 2013. godini i predlog završnog računa. Ovo je pravo i obaveza NO koji podnosi predlog Skupštini PFS-a predlog o usvajanju završnog računa.

Dokumentacija će biti stavljena na uvid svakog dana u gore navedenom periodu od 10-17h.

Budući da ova dokumentacija inače stoji kod knjigovođe i da se 14.02.2014. godine mora vratiti knjigovođi radi završetka završnog računa mole se članovi NO da ispoštuju ovaj rok.

Dokumentacija je prilično obimna i složena hronološki tako da se ne može iznositi iz prostorija PFS-a niti menjati hronološki raspored.

Za sva pitanja članova NO biće prisutno i lice koje je vršilo plaćanja i fakturisanja u gore navedenim terminima.

Po završetku ovog dela kontrole završnog računa biće zakazana Skupština PFS-a najverovatnije za 23.02.2014. godine o čemu ćete biti još naknadno obavešteni.

Na Skupštinu se poziva po jedan predstavnik svakog kluba koji je član PFS-a, članovi UO a pored njih biće pozvani i svi zainteresovani članovi klubova koji bi želeli da prisustvuju Skupštini kao i predstavnici medija, SSS-a i MOS-a.