Odluka o raspisivanju izbora za Predsednika PFS

Odluka o raspisivanju izbora za Predsednika PFS

На основу члана 53. став 2. Статута Пикадо федерације Србије и члана 21. став 1. Пословника о раду Скупштине Пикадо федерације Србије, доносим

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

  1. Расписују се ванредни избори за председника Пикадо федерације Србије.
  2. Рокови за спровођење изборних радњи почињу да теку од 16. новембра 2019. године.
  3. Кандидатуре се могу поднети најкасније до 5. децембра 2019. године. Кандидатуру морају да подрже, заједничком или одвојеним изјавама, најмање три пикадо клуба, активна члана Пикадо федерације Србије.
  4. Кандидат је дужан да достави писмено израђен програм, који ће бити објављен на сајту ПФС, најкасније до 15. децембра 2019. године.
  5. Избор председника обавиће се на изборној скупштини 22. децембра 2019. године.

У Београду, 15. новембра 2019. године.

Председник Скупштине
Пикадо федерације Србије
Небојша Перовић, с.р.

 Образац кандидатуре (Kandidatura.docx)