Odluke sa sastanka Upravnog odbora Pikado federacije Srbije

Odluke sa sastanka Upravnog odbora Pikado federacije Srbije

Upravni odbor Pikado federacije Srbije je održala  sastanak 03. januara 2022. godine. Na sastanku su donete sledeće odluke: Odluka o umanjenju finansijskih obaveza klubova usled vanrednih okolnisti i Odluka o visini članarine i naknade za licence. Takođe su usvojeni Registracioni pravilnik i Takmičarski pravilnik.
Dokumente možete pronaći na linku ispod:

Odluka o umanjenju obaveza klubova

Odluka o visini clanarina i naknade za licencu

Takmicarski Pravilnik 2022

Registracioni Pravilnik 2022