Odluke Upravnog odbora Pikado Federacije Srbije

Odluke Upravnog odbora Pikado Federacije Srbije

Objavljujemo vam ZAPISNIK sa održane sednici Upravnog odbora Pikado Federacije Srbije. Sednica je održana online 27. novembra 2021. godine. Upravno je odbor je zasedao u punom sastavu.

ZAPISNIK UO_1 27112021