SAVA OSIGURANJE – Pikado liga Srbije 2018/19.

SAVA OSIGURANJE – Pikado liga Srbije 2018/19.

Pikado federacija Srbije organizuje nastavak takmičenja u sezoni 2018/19. u Belegišu 17. 02. 2019. godine sa početkom u 11.00 časova.