Izbor za predsednik Pikado Federacije Srbije

Izbor za predsednik Pikado Federacije Srbije

Ovom prilikom vas obaveštavamo da prijava za konkurs za Izbor za predsednika Pikado federacije Srbije ističe 31.10.2021. godine, prijave su moguće najkasnije do ovog datuma. Za sada imamo prijavljenog jednog kandidata.

Prijave možete da šaljete na:

office@pikadosrbija.com