ZAPISNIK sa vanredne izborne Skuštine Pikado Federacije Srbije

ZAPISNIK sa vanredne izborne Skuštine Pikado Federacije Srbije

Održana je vanredna izborna Skupština Pikado Federacije Srbije u Novim Banovcima, 13. novembra 2021. godine u sali hotela „Novella Uno“ sa pošetkom od 15 časova.

ZAPISNIK možete pročitati u celosti ispod:

ZapisnikIzbornaSkupština2021

Uskoro nastavljamo sa aktivnostima, pratite ZVANIČNI SAJT Pikado Federacije Srbije…