Sezona 2019/20 – VAŽNO!

Sezona 2019/20 – VAŽNO!

KALENDAR TAKMIČENJA
U TAKMIČARSKOJ SEZONI 2019/20

 

30. 09. 2019. Rok za podnošenje prijava ekipa i klubova za takmičenje
20. 10. 2019. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 1. Masters
10. 11. 2019. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 2. Masters
30. 11. – 01.12. 2019. KUP SRBIJE (Novi Banovci, hotel Novella Uno)
22. 12. 2019. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 3. Masters
16. 02. 2020. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 4. Masters
22. 03. 2020. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 5. Masters
12. 04. 2020. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 6. Masters
10. 05. 2020. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačna prvenstva Srbije 7. Masters
07. 06. 2020. Prva i Druga Nacionalna liga Srbije
Pojedinačno prvenstvo Srbije Baraž za popunu A prvenstva
Proglašenje pobednika, dodela nagrada, završetak prvenstva

Na Masters turniru pojedinačnog prvenstva može učestvovati igrač čije je učešće na turniru prijavljeno najkasnije do 15 časova, poslednjeg radnog dana (petak) pre dana održavanja Mastersa. Prijave se dostavljaju mailom na office@pikadosrbija.com

Prijava igrača za Masters

Prijava kluba za takmičenje

Klubovi su dužni da podnesu prijave za učešće u takmičenju u sezoni 2019/20 do 30. septembra 2019. godine. Klub koji se takmiči u Prvoj nacionalnoj ligi može prijaviti i drugu ekipu kluba za takmičenje u Drugoj nacionalnoj ligi. Za svaku ekipu koja učestvuje u takmičenju mora biti licencirano najmanje 4 igrača (maksimalan broj licenciranih igrača nije ograničen). Jedan igrač može biti licenciran samo za jednu ekipu. Jednom licenciran igrač za Prvu nacionalnu ligu ne može više u toku iste sezone nastupati u Drugoj nacionalnoj ligi. Igrač licenciran za Drugu nacionalnu ligu može se u toku sezone licencirati za ekipu istog kluba koja nastupa u Prvoj nacionalnoj ligi, pod istim uslovima kao za prvu licencu.

Prijava kluba za takmičenje

Licenciranje i registracija igrača 

Prijava kluba za takmičenje, Zahtev za licenciranje igrača, Zahtev za registraciju igrača i svi drugi dokumenti, podnose se na propisanim obrascima elektronskom poštom na mail adresu: office@pikadosrbija.com